Terug naar overzicht

Bewel onderzoekt inzet Augmented Reality om maatwerkers te ondersteunen in logistieke taken

21 april 2022

Op 1 maart 2022 startte Bewel officieel de samenwerking op met Azumuta, Logflow en Flanders Make rond het SESAM (Sociaal – Economische SAMenwerking) project. Binnen dat project mikken we op een betere begeleiding van maatwerkers met behulp van technologie, zodat zij taken kunnen uitvoeren die anders niet of moeilijk behapbaar zijn voor hen. Bewel trekt zo de digitale kaart om in de toekomst zijn werknemers meer zelfstandigheid aan te reiken.

v.l.n.r.: Benny Claes (BEWEL), Johan Bongaerts (BEWEL), Batist Leman (Azumuta), Pieter-Jan Criel (Logflow), Tom Ketels (BEWEL), Maarten Witters (Flanders Make)

Logistiek proces Heusden stroomlijnen

In een eerste fase richt het project zich op de inkomende logistiek van de vestiging in Heusden. Die vestiging is gespecialiseerd in elektromontage en ontvangt op dagelijkse basis zendingen met elektrische onderdelen van verschillende klanten. Per zending moet de inhoud grondig gecontroleerd worden op het type onderdelen, de aantallen en eventuele beschadigingen. Vervolgens moeten deze onderdelen ook op de juiste plaats in het magazijn terecht komen, waar ze vlot teruggevonden worden wanneer ze nodig zijn voor assemblage. Dat proces is erg kennisintensief en wordt in de praktijk alleen uitgevoerd door de magazijnverantwoordelijke. Door ondersteunende technologie te gebruiken, wil Bewel dit proces toegankelijker maken voor maatwerkers.

 

Digitale ondersteuning

In een eerste fase zal de huidige situatie van de site in Heusden en haar pijnpunten op vlak van goederenflow, lay-out, werkmethodes, … in kaart gebracht worden door een onafhankelijke expert. De oplossingen die ze vervolgens uitwerken zal sterk afhankelijk zijn van de bevindingen, maar ongetwijfeld meerdere hulpmiddelen bevatten. Zo kan Bewel werkinstructies voorzien die voor iedere taak apart gegenereerd kunnen worden, op maat van de maatwerker. Daaraan gekoppeld is het ook mogelijk om met een vision systeem intelligent te controleren of de instructies correct uitgevoerd worden en kan het systeem bijkomende ondersteuning bieden. Tenslotte wil Bewel ook het hele logistieke proces van plaatsen en ophalen van onderdelen in het magazijn sterk vereenvoudigen, zodat deze taken laagdrempeliger worden.

 

Breed gedragen samenwerking

Bewel staat natuurlijk niet alleen in de uitwerking van deze proof of concept. Zo worden er met Azumuta, Logflow en Flanders Make drie partners aangesproken met ruime expertise in de maakindustrie. Azumuta als platform voor digitale ondersteuning voor operatoren, Logflow als logistiek adviesbureau en expert in de implementatie van Lean en Flanders Make als strategisch onderzoekscentrum. Samen gaan ze op zoek naar een manier van werken die de performantie kan verhogen, de foutgevoeligheid kan verlagen en vooral bepaalde takenpakketten toegankelijker kan maken. Het project wordt gefinancierd met de middelen van de Herstel-en veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie (RRF) wat Bewel toelaat om nog verder te investeren in innovatie en digitalisering.