Terug naar overzicht

Technisch of visueel controlewerk van uw producten

04 juli 2022

Uw producten of onderdelen gericht en snel laten controleren? Ongeacht of uw producten rechtstreeks naar de markt gaan of verder worden verwerkt in een groter productieproces: onze dienst controlewerk is dé oplossing voor specifieke technische of visuele productinspectie, volledig op maat.

Een medewerker van Bewel voert productinspectie uit, met een precisielamp.

De nood aan productinspectie volgt vaak uit twee scenario’s:

  • Uw productieproces kan de vereiste kwaliteitsnormen niet 100% garanderen – en het proces kan zelf niet verder geoptimaliseerd worden of moet nog verder geoptimaliseerd worden. Een extra controle biedt (tijdelijk) soelaas.
  • Er gebeurde een fout in bijvoorbeeld het productie- of verpakkingsproces. De producten moeten daardoor gecontroleerd en gekeurd worden voor ze de markt op mogen.

Afhankelijk van uw producten, de te detecteren afwijkingen of fouten, uw sector en de vereiste kwaliteitsnormen, werken we een controleproces op maat uit.

 

Geschikte maatwerkers worden opgeleid

Hoe wij een correcte controle van uw producten garanderen? Daarvoor doorlopen we een vast stramien bij elke nieuwe controleopdracht:

  1. We bekijken samen met u welke controle dient te gebeuren en op welke manier.
  2. Als u fysieke voorbeelden heeft van fouten of afwijkingen, vragen we u om die door te sturen. Is dat niet mogelijk, dan helpen foto’s van de voorbeelden ons ook verder.
  3. We zetten uw vraag om naar begrijpelijke taal voor onze maatwerkers. We maken van het controlewerk een proces dat aansluit bij hun kennis en kunde.
  4. Op basis van het type controlewerk dat dient te gebeuren, selecteren wij intern medewerkers die geschikt zijn voor dat type controlewerk.
  5. Geselecteerde medewerkers krijgen een opleiding, waarin ze leren welke fouten of afwijkingen er zijn en ze getraind worden om uw producten te controleren.
  6. Hebben ze de opleiding voltooid, dan gaan zij aan de slag.
  7. De eerste producten die onze maatwerkers controleren, worden nog eens 100% nagekeken. Zo garanderen we dat onze maatwerkers volledig vertrokken zijn met het werk.
  8. Hierna worden onze maatwerkers steekproefgewijs verder opgevolgd.

 

Registratie van fouten

Tijdens de controle worden goed- en afgekeurde producten van elkaar gescheiden, verpakt en zo naar u teruggestuurd. We registreren alle producten die door onze vakhanden gaan en schrijven onze bevindingen neer in formulieren die voor u worden opgesteld. Die formulieren sturen we mee door, samen met de producten. U vindt hierin uitgebreide informatie: gaande van welke (gradaties van) afwijkingen we konden detecteren tot welke medewerker welke producten controleerde.

We voorzien extra controlemiddelen waar nodig

Om controles zo goed mogelijk uit te voeren, voorzien we waar nodig extra controlemiddelen.

Voor Terumo, actief in de medische sector, controleerden we onlangs bijvoorbeeld de blisterverpakkingen van naalden (per stuk apart verpakt). Tijdens het verpakkingsproces werd de blisterfilm bij meerdere producten beschadigd, waardoor de naalden niet meer steriel verpakt waren. We controleerden alle verpakkingen met een loeplamp, die de producten uitvergroot en zorgt voor optimale verlichting.

Een ander voorbeeld: LGTB nv. Ze voeren de oppervlaktebehandeling uit op beugels bestemd voor de automotive sector. Die beugels komen op de inlaat van brandstoftanks. LGTB schakelt ons in om de kwaliteit te controleren van de anti-corrosiebehandeling van de beugels. Het gaat hier over grotere onderdelen waarvoor een loep niet nodig is. Wel zorgen we voor bijkomende verlichting zodat er geen schaduw valt op de producten en fouten duidelijk zichtbaar zijn.

 

Laat uw producten door ons controleren

Onze vakhanden voelen nauwkeurigheid en perfectie aan als geen ander. Ze zijn ervaren in verschillende soorten controlewerk: van kleding en kunststofonderdelen tot de vulhoogte van drankflesjes of eender welke producten. Hier gaat niets de deur uit tot het 100% voldoet aan de opgelegde eisen.

Graag meer weten? Contacteer ons!