Terug naar overzicht

Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur heeft bijzondere affiniteit met de maatwerkers van Bewel

15 december 2021

Bewel is met 1.800 maatwerkers en 300 omkaderingsmedewerkers het grootste maatwerkbedrijf in Vlaanderen, de vierde grootste werkgever in Limburg en het grootste productiebedrijf in onze provincie. De algemene vergadering van de VZW heeft op 14 december 2021 Erik Moniquet aangesteld als nieuwe voorzitter in opvolging van Koen Albregts, die een intern afgesproken leeftijdsgrens bereikt. Erik Moniquet: “Afstand tot de arbeidsmarkt is voor mij wel heel concreet en persoonlijk, daarom ligt het lot van de maatwerkers me bijzonder nauw aan het hart.”

 

De nieuwe voorzitter is 39 jaar, woont in Hasselt en heeft een stevige academische achtergrond. Hij is master in arbeidssociologie en heeft zich daarna verdiept in bedrijfseconomie. Moniquet heeft gestudeerd aan Harvard en INSEAD en aan de Vlerick Business School waar hij een MBA heeft behaald.

Erik Moniquet heeft een ruime ervaring in strategisch management en besturen. Hij is managing director en stichter van Moniquet & Company, zijn eigen strategy consulting onderneming dat bedrijven en lokale besturen adviseert in strategische en financiële uitdagingen en hen begeleidt met fusies en overnames. Voordien was Erik Moniquet uitvoerend directeur bij het departement voor financiën en begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Ook op bestuurlijk vlak heeft Moniquet al heel wat ervaring op de teller. Zo is hij onafhankelijk bestuurder bij het agentschap Flanders Investment & Trade waar hij ook voorzitter is van het auditcomité. Hij zetelt daarnaast in de raad van advies van Vlerick Alumni.

 

Uitgebreid introductietraject als voorbereiding op het echte werk

Zijn kandidatuur werd aangereikt door een rekruteringskantoor dat veel opdrachten uitvoert voor de Vlaamse overheid. Sinds september volgt de nieuwe voorzitter een uitgebreid introductietraject. Bezoek aan vestigingen, contacten met bestuurders en directie, en deelname aan bestuursvergaderingen maakten daarvan deel uit.

De nieuwe voorzitter is vertrouwd met de complexe problematieken en uitdagingen die deel uitmaken van Bewels missie en visie. Maar ook zijn kennis van lokale overheden en besturen en zijn uitgebreid netwerk zijn een bonus voor het maatwerkbedrijf. Moniquet noemt zichzelf ‘ondernemer’, en sociaal ondernemen is net wat Bewel als maatwerkbedrijf doet. Daardoor zal hij de balans bewaken tussen de kwalitatieve tewerkstelling van 1.800 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de klantgerichte operationele excellence waar Bewel voor staat.

 

Nauw betrokken bij Bewel door persoonlijke situatie

Erik Moniquet valt op door zijn uitgebreide kennis van en brede interesse in vele beleidsdomeinen waarmee hij bij Bewel in aanraking zal komen. Door zijn persoonlijke situatie heeft hij veel affiniteit met de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die Bewel tewerkstelt. Moniquet heeft zelf een fysieke handicap sinds zijn geboorte: hij zit in een rolstoel en wordt bijgestaan door een persoonlijk assistent.

“Afstand tot de arbeidsmarkt is voor mij wel heel concreet en persoonlijk, daarom ligt het lot van de maatwerkers me bijzonder nauw aan het hart. Ik wil graag een stukje teruggeven aan de maatschappij vanuit mijn intussen opgedane levenservaring. En mijn verworven kennis inzake strategie en organisatieontwikkeling wil ik, samen met mijn Raad van Bestuur, aanwenden om de toekomstige maatschappelijke en economische uitdagingen van Bewel aan te gaan. Het maatwerkbedrijf zal inzetten op meer en beter ontwikkelen en begeleiden, op kwalitatief en werkbaar werk, en op verdere professionalisering door innovatie en digitalisering. Bewel betekent veel in socio-economisch Limburg en daar wil ik trots mijn schouders onder zetten”, besluit Erik Moniquet.