Terug naar overzicht

Individueel Maatwerk brengt werknemers met een arbeidsbeperking en bedrijven dichter bij elkaar

09 november 2023
Een medewerker van Bewel voert controlewerken uit op een klein geel onderdeeltje.

Sinds 1 juli 2023 is het nieuwe Vlaams decreet rond individueel maatwerk in werking. Het doel: mensen met een arbeidsbeperking meer kansen geven op de reguliere arbeidsmarkt. Een win-win voor maatwerkers en bedrijven: de eerste krijgt de juiste begeleiding en omkadering, de laatste kan rekenen op financiële ondersteuning hiervoor. Het is een regeling die we vanuit Bewel toejuichen en waarbij we bedrijven willen en kunnen ondersteunen als externe gekwalificeerde begeleider. Interessant voor uw bedrijf?

 

Het decreet rond individueel maatwerk zal verschillende werkvormen vervangen: maatwerkafdelingen, de Vlaamse ondersteuningspremie, de inschakelingspremie en de lokale diensteneconomie.

Het doel hiervan is dubbel: enerzijds het jobaanbod en de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt vergroten. Anderzijds alle werkgevers gelijkwaardige kansen geven om werknemers met een arbeidsbeperking aan te werven. Deze regelgeving is daarom complementair aan het collectieve maatwerk en kent dezelfde opbouw van subsidies.

Daarnaast kan individueel maatwerk ook de doorstroom bevorderen vanuit het sociale economische circuit naar het reguliere economische circuit.

 

Waarom kan individueel maatwerk interessant zijn voor uw bedrijf?

De arbeidsmarkt staat al langer onder druk, dat is niets nieuws. Meer en meer bedrijven zijn op zoek naar gemotiveerdere werknemers en vinden die steeds minder op de (reguliere) arbeidsmarkt. Individueel maatwerk biedt bedrijven daarom een financieel duwtje in de rug, en helpt hen om gemotiveerde werknemers aan te werven die net wat meer begeleiding en ontwikkeling op de werkvloer nodig hebben.

 

Welke premies en bijhorende voorwaarden zijn er?

Mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag willen gaan als individueel maatwerker, dienen hiervoor een aanvraag te doen bij VDAB. Neemt u als bedrijf hen nadien aan, dan heeft u recht op een subsidiepakket, dat uit twee delen kan bestaan:

  • Een loonpremie
  • Een begeleidingspremie

Afhankelijk van het subsidiepakket dat de betrokken werknemer gekregen heeft, heeft u recht op enkel de eerste premie of beide. In het geval dat u ook recht heeft op een begeleidingspremie, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden zoals:

  • Een collega-coach voorzien die het vaste aanspreekpunt is van de individuele maatwerker. Die persoon moet ook effectief aanwezig zijn op de werkvloer.
  • Een gekwalificeerde begeleider inschakelen die instaat voor de begeleiding op de werkvloer, die een ontwikkelplan opstelt en zorgt dat de nodige aanpassingen op de werkvloer gebeuren. U kan ervoor kiezen om dat zelf te faciliteren of hiervoor een externe begeleider in te schakelen. Belangrijk is dat uw gekwalificeerde begeleider aan de nodige voorwaarden voldoet, denk bijvoorbeeld aan de juiste ervaring en/of diploma’s.

 

Hoe kan Bewel u bijstaan?

Een marktstudie die we uitvoerden, gaf aan dat bedrijven er zeker voor openstaan om mensen met een arbeidsbeperking aan te werven. Maar vaak hebben zij zelf niet de nodige kennis in huis om maatwerkers juist te begeleiden. Individueel maatwerk geeft bedrijven nu de mogelijkheid om met de toegekende subsidies een erkende externe begeleider in te roepen om die begeleiding te voorzien. En daar kunnen wij u als externe gekwalificeerde begeleider in bijstaan.

Wat dat precies inhoudt? Wij kunnen optreden als gekwalificeerde begeleider van uw individuele maatwerker(s). Dat betekent: samen met u een ontwikkelplan opmaken en ondersteuning voorzien voor uw werknemer en de collega-coach van uw maatwerker(s). Samen kunnen we de juiste omgeving creëren voor uw individuele maatwerkers.

De expertise van onze monitoren, sociale dienstmedewerkers en arbeidsvoorbereiders kan ingezet worden om u te helpen om uw processen waar nodig aan te passen en biedt de juiste ondersteuning voor uw nieuwe medewerkers. Door hen te laten begeleiden, zal hun tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit alleen maar vlotter verlopen en plukt u sneller de vruchten van uw keuze voor individueel maatwerk.

Wilt u meer weten over individueel maatwerk? Of over hoe Bewel u hierin kan ondersteunen? We helpen u graag op weg met een antwoord op al uw vragen. Contacteer ons gerust voor meer informatie!