Terug naar overzicht

In dialoog met de zorgsector en circulaire economie

14 januari 2019

In een wereld die volop verandert, staat ook Bewel absoluut niet stil. Of het nu gaat over verpakking, zeefdruk, groenzorg,… als sociale ondernemers omarmen we bijna dagelijks nieuwe trends en technieken. De beste manier om te innoveren is luisteren en praten. Daarom ontmoetten we een tijd geleden enkele sleutelspelers uit de zorgsector en de circulaire economie, om samen na te denken over de toekomst van deze veelbelovende niches.

 

De vertegenwoordigers uit de zorgsector bogen zich over toekomst van de zorgverlening. De centrale vraag luidde:
 hoe kan de sociale economie de zorgsector ondersteunen, en vice versa?

 

Ondersteuning in de zorg

Naast vertegenwoordigers van Jessa Ziekenhuis, hogeschool PXL Healthcare, het Wit-Gele Kruis, Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk en Intesa schoof ook Jan Lampaert mee aan tafel. Als ‘strategic manager hospital logistics ‘van het logistieke bedrijf H.Essers is hij één van de toonaangevende opiniemakers rond dit thema.

“Vanuit de sociale economie de link leggen naar de industrie en de gezondheidszorg, dat getuigt van een gezonde visie”, zo stelt Jan met een (al dan niet bedoelde) taalkundige knipoog. “Want er liggen heel wat uitdagingen op de plank voor de gezondheidszorg, en Bewel kan hierin een cruciale rol spelen. Zo bestaan er in sommige regio’s al zorghubs, die als een centraal magazijn de logistiek rond geneesmiddelen en ander ondersteunend materiaal organiseren. Als we dit in Limburg uit de grond stampen, dan kunnen de helpende handen van de Bewel-medewerkers van goudwaarde zijn.”

Of het nu over de traceability van medicijnen, het refurbishen van zorgmateriaal of het uitvoeren van logistieke taken en housekeeping in woonzorgcentra gaat, de opportuniteiten zijn dus legio. Kortom, de sociale economie en de zorgsector, dat zou best wel eens een gelukkig huwelijk kunnen worden.

 

“Van afval grondstoffen maken”

De stakeholders uit de circulaire economie tekenden voor een even openhartige en inspirerende brainstorm. Kris Somers, directeur van Limburg.net, was één van hen.

Hij ziet veel toekomst in een Limburgse consortium rond afvalbehandeling: “Heel wat partners zitten op dezelfde golflengte. Kortweg komt het erop neer dat we met het idee spelen om in de Limburgse economie van afval grondstoffen te maken. Als Limburg.net hebben we hier een duidelijke visie over. Bewel heeft al veel knowhow in industriële processen. Daarom kan het een belangrijke partner zijn om deze ambitieuze doelstelling waar te maken.

Samen met andere partners – afvalverwerkende bedrijven, overheden, kennisinstellingen – kunnen we afval terug in het circuit van grondstoffen brengen. Bijkomend voordeel van een samenwerking met Bewel is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze manier een zinvolle job krijgen.”