Terug naar overzicht

Bewel is volledig mee op het vlak van digitalisering

23 juni 2022

Ook op het vlak van digitalisering boeken we bij Bewel voortgang. Zo trekt Bewel op IT-vlak resoluut de innovatiekaart met een strategisch plan dat focust op cloudoplossingen. Marc Steegmans, Director IT, en Marc Castermans, Diensthoofd IT, lichten het meerjarenplan toe. “We willen als maatwerkbedrijf op het vlak van digitalisering helemaal mee zijn en zitten soms zelfs vooraan in het peloton.”

Marc Steegmans is IT Director bij Bewel: “We hebben in 2020 een strategisch IT-plan uitgetekend, dat zich uitspreidt over meerdere jaren. Daarin bepaalden we een aantal thema’s die we prioritair willen aanpakken, waarvan we met drie topics alvast aan de slag zijn gegaan: de invoering van een digitale werkplek, de bestaande SAP-omgeving moderniseren en onze HR-processen optimaal ondersteunen en digitaliseren.”

 

Digitale werkplek

Marc Steegmans: “Enkele van de eerste prioriteiten waren: communicatie vergemakkelijken, informatie vlotter delen en efficiënter samenwerken via de uitrol van een digitale werkplek op basis van Microsoft 365. Gezien dat een weerslag had op alle gebruikers werd er onder begeleiding van onze partner Cegeka actief ingezet op Change Management. Een multidisciplinair team van ambassadeurs bracht eerst de pijnpunten en prioriteiten in kaart en ging daar vervolgens mee aan de slag.”

Marc Castermans is IT Diensthoofd: “Samen met Cegeka en de interne ambassadeurs werd onder de naam Nubo een volledig vernieuwd Intranet opgezet en in gebruik genomen. Aansluitend werden onder andere MS Teams en OneDrive uitgerold om efficiënter samen te werken en informatie te delen. En dat met zowel Bewel-collega’s als externe contacten. Dit traject werd grotendeels opgeleverd in 2021 en wordt nu nog dagelijks uitgebreid in functie van nieuwe noden en ontwikkelingen.”

“Zo zijn we enkele maanden geleden gestart met onze bestaande Skype-telefonieomgeving om te zetten naar MS Teams. Volgens de huidige planning wordt dit nieuwe platform nog voor de zomervakantie van 2022 in gebruik genomen.”

 

Conversie van bestaande SAP-omgeving

Marc Steegmans: “Bewel werkt sinds 2009 met SAP ERP-software om tal van bedrijfsprocessen te ondersteunen. Maar nu zowel de achterliggende SAP-hardware als de applicatie en databaseversie aan een volgende upgrade toe waren, onderzochten we een aantal pistes om de omgeving te moderniseren.”

“Einde 2020 hebben we ingetekend op een ‘early adopter’-programma van SAP en Delaware om onze nieuwe SAP-omgeving onder te brengen in de cloud. Dat aanbod liet ons toe om in te stappen in een van de cloud-formules van SAP (S4/HANA Private Cloud) en hiermee niet alleen de volledige omgeving te moderniseren, maar ook toegang te krijgen tot de meest actuele versie van SAP. Daarin zijn tal van nieuwe functionaliteiten standaard inbegrepen. Via die optie konden we tegelijkertijd de totale beheerskosten van de SAP-omgeving aanzienlijk verlagen.”

Marc Castermans: “We hebben er bewust voor gekozen om de conversie naar deze nieuwe omgeving in twee fases op te splitsen. In een eerste fase werd alles technisch geconverteerd, zonder impact voor de meer dan 350 medewerkers van ons SAP-platform. In een volgende fase worden nieuwe functionaliteiten gefaseerd en gecontroleerd ontsloten en in gebruik genomen. De eerste fase van het project startte effectief begin 2021 en eindigde succesvol op 1 november 2021.”

Marc Steegmans: “Met enige trots kan Bewel zeggen dat we in België de eerste SAP-klant zijn die succesvol de transitie maakte van een bestaande SAP ECC-omgeving naar S4/HANA Private Cloud.  We werden daarom genomineerd voor een SAP Best of Customer Success Award in de categorie ‘Business Transformation’.”

“De tweede fase is momenteel in voorbereiding en zal snel starten. Nieuwe functionaliteiten worden in functie van business value en prioriteit opgepikt en uitgerold tussen nu en eind 2023. Denk hierbij aan een nieuwe gebruikersinterface, ‘embedded analytics’, warehouse management en tal van andere innovatieve concepten.”

 

Ondersteunen en optimaliseren van HR-processen

Marc Steegmans: “Het derde strategisch initiatief gaat over onze HR-processen. Aanwerven, competenties meten en ontwikkelen, evalueren, opleiden, … Het zijn processen die centraal staan in de missie van Bewel en waarin we absoluut willen uitblinken. Vanuit de HR-dienst en expertisecel gaan we samen al die processen onder de loep nemen, bijsturen en optimaliseren. Hiervoor zullen we de nodige IT-middelen voorzien. De nabije toekomst moet uitwijzen of SAP SuccesFactors het meest geschikte platform is om onze doelstellingen te verwezenlijken. We plannen om de voorbereidingen nog voor eind 2022 af te ronden zodat we het project effectief begin 2023 kunnen aftrappen.”

 

Technologie & Innovatie

“Ook op de werkvloer kijken we naar technologie, innovatie en digitalisering. De afdeling Technologie & Innovatie maakt deel uit van de Expertisecel en wordt door het IT-team ondersteund bij technologische innovaties op de werkvloer. Op die manier zetten we in op digitalisering en tal van andere innovatieve concepten binnen het domein van Industrie 4.0. En dat vooral ter ondersteuning van onze maatwerkers. De digitale werkinstructies op maat van maatwerkers via het Azumuta-platform is hier een goed voorbeeld van.”