Terug naar overzicht

Maak kennis met Bewel kwaliteitscontrole

21 september 2020
Een medewerker van Bewel kwaliteitcontrole is bezig met een controleweging.

Bij Bewel doen we meer dan u verwacht. Daarom stellen we u graag aan onze verschillende afdelingen voor. Deze keer is Bewels kwaliteitscontrole aan de beurt.

 

De dienst Bewel kwaliteitscontrole zorgt voor een technische en/of visuele controle van het product. Dit gaat van een eenvoudige tot complexe controle, in functie van de eisen en verwachtingen van de klant.

De dienst kwaliteitscontrole werkt vanuit onze vestiging in Diepenbeek. Vier medewerkers waken erover dat iedere vestiging de kwaliteitsregels juist implementeert, uitvoert en controleert. Dit wordt opgevolgd en gecontroleerd aan de hand van interne audits. Het hele proces wordt gecontroleerd aan de hand van interne audits.

Bewel heeft productieactiviteiten in iedere vestiging. In totaal werken er over alle vestigingen heen zo’n twintigtal maatwerkers voor kwaliteitscontrole.Ieder product kent een begin-, tussen- en eindfase. In iedere productfase kunnen we de kwaliteit van het product controleren en/of analyseren. De vereisten zijn hierin dan ook erg variabel. Van een eenvoudige controle steekproefsgewijs, tot een strenge visuele controle of een controle met meetapparatuur.

Onze kwaliteitscontrole onderbouwen we met de behaalde ISO9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO2200 (voedingstoepassingen) certificaten.

 

Waarvoor kan u beroep doen op de Bewel kwaliteitscontrole?

  • Voor het controleren van verpakkingen van consumptiegoederen en geschenken
  • De controle van (alcoholische) dranken zoals de vulhoogte van het drankflesje
  • De visuele en technische controle van kledij, kwaliteit van zeefdruk…
  • De controle van elektroapparaten, zoals functionele testen, samenstelling van armaturen…
  • Gedetailleerde rapportage van medische of andere producten
  • Documenten controleren op volledigheid, bijvoorbeeld in de automotive of andere sectoren…

 

Wat kunnen we voor u betekenen? Laat het ons weten en we helpen u met plezier verder!