Terug naar overzicht

“Corona zal reshoring Belgische bedrijven versnellen”

08 juli 2020
Tom Ketels en Johan Bongaerts staan voor de gevel van een Bewelsite. Bewel is een maatwerkbedrijf dat bedrijven verder wil ondersteunen die aan reshoring willen doen.

Corona heeft bedrijven anders doen kijken naar hun business. Volgens Johan Bongaerts en Tom Ketels wordt de crisis een katalysator voor zij die hun productie in lageloonlanden hebben gevestigd. “Er zijn steeds meer en meer argumenten om die activiteiten deels of helemaal terug naar België te halen”, aldus de algemeen en commercieel directeur van maatwerkbedrijf Bewel. “Corona gaat dat proces alleen maar versnellen.”

 

Tom Ketels: “Er waren en zijn verschillende redenen om als Belgisch bedrijf uw activiteiten te offshoren. Om dichter bij uw grondstoffen te kunnen produceren, bijvoorbeeld. Of omdat uw afzetmarkt zich in die regio bevindt. Daar is reshoring niet aan de orde.”

“Maar voor bedrijven voor wie de lagere loonkost dé doorslaggevende factor was, liggen de kaarten anders. Die factor heeft mijns inziens aan kracht verloren de afgelopen jaren. Omdat de besparing niet meer opweegt tegen de complexere logistiek, bijvoorbeeld.”

Johan Bongaerts: “Maar vooral omdat de vraag aan klantzijde verandert. Die zijn onder meer gevoeliger geworden voor de vraag van hún klanten naar producten Made in Europe. Ze vragen meer flexibiliteit, stellen hogere eisen aan levering, betrouwbaarheid en kwaliteit. Wat zich vertaalt in kleinere series en innovatievere en complexere producten. Meer focus op kwaliteitsborging. En dus een complexere organisatie. Aspecten die haaks staan op de sterktes van lageloonlanden: serieproductie van grote volumes.”

 

De corona-katalysator voor reshoring

Tom Ketels: “Corona voegt nog enkele argumenten toe aan het lijstje pro reshoring. In tijden van crisis moet u als bedrijf namelijk korter op de bal kunnen spelen. Dat is sowieso moeilijker als die afstand er is. Komen daar ook nog eens bij: het verschil in taal en werkcultuur. Op het moment dat de grenzen sloten, waren die buitenlandse plants echt helemaal afgesneden. De toelevering viel stil. Het werd onmogelijk om ter plaatse te gaan om bij te sturen.”

Johan Bongaerts: “Daarnaast denk ik dat er nog een andere factor zwaarder gaat doorwegen post-corona, zeker bij de grote bedrijven. En dat is lokale werkgelegenheid. De jobs hier in België die nodig gaan zijn om onze koopkracht en economie weer aan te zwengelen. Veel bedrijven voelen het als hun plicht om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

“Voor bedrijven die al met het idee speelden om te reshoren, gaat de corona-crisis een katalysator zijn. Het gaat de twijfelaars volgens mij over de streep trekken. Het zal het proces in progress versnellen bij bepaalde bedrijven. En het onderwerp op tafel brengen bij bedrijven die er pre-corona niet mee bezig waren.”

 

Herdenken

Tom Ketels: “Als een bedrijf gaat reshoren, houdt het haar processen tegen het licht. Wat kan er beter en efficiënter? Wat moet anders? Automatisatie is dan sowieso een topic dat ter sprake komt. Maar processen die niet of moeilijk geautomatiseerd kunnen worden, daar kunnen maatwerkbedrijven hun rol van betekenis spelen. Niet alleen in het uitvoerende, maar ook tijdens die eerdere stappen.”

“Sommige van onze klanten leggen alles in onze handen. De grondstoffen en onderdelen worden hier geleverd, wij zetten die om in een afgewerkt eindproduct en nemen de kwaliteitscontrole en logistiek voor onze rekening. Voor andere klanten nemen wij bijvoorbeeld een subassembly over. Dat alles doen we in onze vestigingen, of we richten een enclave op in de productie-unit van onze klant. Er zijn dus verschillende mogelijkheden. Om een totaalbeeld te krijgen, is het daarom nuttig om een maatwerkbedrijf te betrekken in die oefening die u sowieso moet maken.”

 

Wat kunnen we voor u betekenen? Laat het ons weten!