Terug naar overzicht

Hoe Bewel voor rust en zekerheid zorgt bij JBC

05 november 2018
JBC
Een medewerker is bezig met kledij te conditioneren voor JBC

De samenwerking tussen JBC en Bewel gaat ver terug. Al meer dan vijfentwintig jaar werken de twee Limburgse bedrijven intensief samen. “Begin jaren negentig kende JBC, dat toen nog een veel kleiner bedrijf was, een eerste groeispurt”, vertelt Pascal Antheunis. “We worstelden met het winkelklaar maken van de kledingstukken. Meer bepaald het aanbrengen van kledinglabels, prijskaartjes en beveiligingsplaatjes. Bewel loste dat probleem toen voor ons op met een tienkoppige ploeg. Het was meteen de start van een vruchtbare samenwerking.”

 

100.000 stuks per dag

Terwijl JBC uitgroeide tot een uit de kluiten gewassen speler op de Belgische markt, steeg de betrokkenheid van Bewel gestaag. “De vraag bleef groeien”, blikt Jos Bartels (werkleider bij Bewel) terug op de voorbije decennia. “Op het piekmoment, ongeveer tien jaar geleden, verwerkten meer dan tweehonderd mensen 100.000 kledingstukken per dag. Dat ging vooral om het beveiligen van de stukken. Maar ook het aanbrengen van etiketten en het sorteren van kledij behoorde tot ons takenpakket.”

 

Logistieke opdrachten

Drie jaar geleden gooiden de partners het over een andere boeg. De beveiliging gebeurt nu bij onze leveranciers. Een hele vooruitgang, maar het betekende wel dat het overgrote deel van het werk van Bewel wegviel. “Gelukkig waren we intussen gestart met een enclaveploeg bij JBC”, pikt Jos Bartels in. “Deze medewerkers werden aanvankelijk ingeschakeld voor dringende beveiligingsopdrachten. Wanneer er geen tijd was om de kledingstukken van JBC naar Bewel en weer terug te vervoeren, gingen onze mensen ‘on site’ aan de slag. Snel bleek dat zij ook andere, meer logistieke opdrachten, voor hun rekening konden nemen. Vrij snel stelde JBC voor om onze mensen in te schakelen als volwaardige logistieke medewerkers. Zij voeren nu – uiteraard op eigen tempo en met begeleiding van monitoren – dezelfde taken uit als de vaste medewerkers van JBC.”

 

Kwaliteit en flexibiliteit

En dat doen ze tot ieders tevredenheid. Het distributiecentrum van JBC pickt, verpakt en sorteert kledingstukken van leveranciers uit heel de wereld. Vervolgens vertrekt de kledij richting winkels in alle windstreken van het land en daarbuiten (Duitsland en Luxemburg). Pascal Antheunis drukt de inspanning van de Bewel-medewerkers mooi uit. “De enclavemedewerkers ademen mee op het ritme van JBC”, vertelt hij. “Ze steken een tandje bij wanneer dat nodig is en zetten een stapje opzij op rustigere momenten. Gemiddeld zijn er een veertigtal mensen aanwezig, maar op piekmomenten loopt dit op tot tachtig. Omdat we zo tevreden zijn over de kwaliteit en flexibiliteit, werken we met minder interimkrachten en beperken we het aantal jobstudenten. Bewel zorgt dat er een voldoende grote pool van opgeleide medewerkers beschikbaar is, zodat de mensen onmiddellijk meedraaien. Ze hebben alle taken – van het uitpakken van kledingstukken, over het zorgvuldig uitsorteren van kledij tot het inscannen voor transport – perfect onder de knie. De medewerkers van Bewel maken gewoon deel uit van ons team. Zij zorgen voor rust en zekerheid.”

 

Leertraject

Aan een goed team moet je uiteraard werken. “De samenwerking met Bewel past in de filosofie van JBC”, zegt Pascal Antheunis. “Wij zijn een sociaal bewogen bedrijf, dat een evenwicht zoekt tussen het economische en het sociale aspect. Voor de medewerkers van Bewel is het leertraject belangrijk. Door goed naar elkaar te luisteren, geven we de enclavemedewerkers voldoende ruimte en tijd om te leren. Omgekeerd vinden de Bewel-medewerkers hun draai door kritisch naar onze processen te kijken en structuur te brengen in de taken.”

 

Targets behalen met de glimlach

“Wanneer we samen een strakke deadline haalden of een probleem oplosten, vertel ik de Bewel-medewerkers dat ze goed werk leverden”, besluit Pascal Antheunis. “Wanneer ik dan zie hoe trots die gasten zijn op hun werk, denk ik elke keer: chapeau. De feedback komt ook altijd direct en zonder schroom. Wanneer ze ergens mee zitten – positief of negatief, komen ze dat zeggen. Maar dat is omdat ze hun werk altijd goed willen doen. De medewerkers van Bewel leren ons dat het belangrijk is om targets te behalen, maar dat je dat altijd met de glimlach moet doen.”

 

Bewel bij JBC… en JBC bij Bewel

Het merendeel van de Bewel-medewerkers dat voor JBC aan de slag is, doet dat ‘in house’ in het distributiecentrum. Daarnaast is er nog een afdeling ‘Hangend Goed’ in de Hasseltse werkplaats van Bewel. “Een vijftiental medewerkers – met pieken tot 25 à 30 mensen – verwerken in Hasselt tot 16.000 stuks per dag, onder begeleiding van twee monitoren”, zegt Jos Bartels. “Zij halen kledij uit dozen en hangen ze op kapstokken. Daarnaast conditioneren ze stukken in de stoomtunnel (textielconditionering) en staan ze in voor tellingen en maatcontrole. In totaal beschikken we in Hasselt over een stockageruimte voor 100.000 kledingstukken op kapstok. De levertermijnen variëren van enkele weken (voor voorraadorders) tot 24 uur (voor heel dringende bestellingen).”