Missie, visie en waarden

In 2019 namen we de missie, visie en waarden van Bewel kritisch onder de loep. Onze vertrouwde missie, visie en waarden bleken nog altijd valabel, maar ze waren aan een update toe. Om zo beter aan te sluiten bij de veranderende omgevingsfactoren, zoals de maatwerkregelgeving, de verbreding van onze doelgroep en activiteitendomeinen en de verschuiving van onze focus van tewerkstelling naar doorstroom. 

Missie

Bewel specialiseert zich in:

 • de ontwikkeling en begeleiding van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt; en
 • een aanbod van werk op maat.

We doen dit omdat we bij Bewel ervan overtuigd zijn dat:

 • personen met een afstand tot de arbeidsmarkt arbeid kunnen leveren; en
 • werkbaar werk een menselijke, maatschappelijke en economische toegevoegde waarde oplevert

Visie

Bewel zet actief in op twee kernprocessen:

 1. (Innovatieve) arbeidsontwikkeling en begeleiding van onze doelgroep
 2. Klantgerichte en kwaliteitsvolle productie en dienstverlening

Wij passen werkomstandigheden aan naar zijn specifieke context en realiseren maatwerk.

We voorzien in de juiste opleidingsmogelijkheden voor het omkaderingspersoneel zodat zij kunnen functioneren als hefboom. Dit alles om bij te dragen in de professionalisering van de ontwikkeling en begeleiding van onze doelgroep.

Onze focus gaat naar een gezonde en duurzame bedrijfsvoering waarin we een evenwicht zoeken tussen de regelgeving, het bestuurlijk kader en de behoeften van de markt. Binnen deze context wil Bewel verder groeien door middel van samenwerking die een meerwaarde creëert.

 

Waarden

Als kernwaarden formuleerden we:

 • vertrouwen
 • daadkracht
 • waarde toevoegen, in samenwerking en met respect
 • betrokkenheid
 • duurzaamheid

Deze missie, visie en waarden hebben we vastgelegd in de loop van 2019. Tegelijkertijd werken we aan een groot draagvlak waarbinnen alle medewerkers deze visie, missie en waarden actief beleven en actief uitdragen.