Missie, visie en waarden

In 2015 namen we de missie, visie en waarden van Bewel kritisch onder de loep. Onze vertrouwde missie, visie en waarden bleken nog altijd valabel, maar ze waren aan een update toe. Om zo beter aan te sluiten bij de veranderende omgevingsfactoren, zoals de maatwerkregelgeving, de verbreding van onze doelgroep en activiteitendomeinen, en de verschuiving van onze focus van tewerkstelling naar doorstroom. 

Missie

Bij Bewel zijn we ervan overtuigd dat:

 • personen met een afstand tot de arbeidsmarkt relevante arbeid kunnen leveren;
 • werken een menselijke, maatschappelijke én economische toegevoegde waarden oplevert.

Daarom specialiseert Bewel zich in:

 • de ontwikkeling en begeleiding van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • een aanbod van werk op maat.

Visie

Bewel zet actief in op twee kernprocessen:

 • kwaliteitsvolle productie en dienstverlening;
 • arbeidsontwikkeling van de doelgroep.

We doen dat met aandacht en ondersteuning voor personen met beperkte arbeidsmogelijkheden.

Omkaderingsmedewerkers functioneren als hefboom. Zij passen de werkomstandigheden aan het individu aan, zodat de productie kan worden gerealiseerd zoals voorzien.

Onze focus gaat naar een evenwicht en samenspel tussen het regelgevende en bestuurlijke kader en de behoeften van de markt. We streven naar een gezonde en duurzame bedrijfsvoering met oog voor groei en professionele standaarden. Schaal en meerwaarde zien we daarbij als actieve bouwstenen.

Waarden

Als kernwaarden formuleerden we:

 • vertrouwen
 • daadkracht
 • waarde toevoegen, in samenwerking en met respect
 • verantwoordelijkheid
 • betrokkenheid
 • duurzaamheid

Deze missie, visie en waarden hebben we voorlopig geformuleerd. In de loop van 2016 hebben we ze verder verfijnd. Tegelijkertijd werken we aan een groot draagvlak waarbinnen alle medewerkers deze visie, missie en waarden actief beleven en actief uitdragen.