Geschiedenis

 

1963: De wet op de sociale reclassering voor mindervaliden wordt gestemd. Organisaties die personen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen, kunnen vanaf nu overheidssteun ontvangen. Van bij de start is Bewel een pluralistische vereniging. Haar vertegenwoordigers komen zowel uit private als officiële instanties. Confessionele of politieke overtuigingen spelen geen rol
De sociale doelstelling staat centraal.

 

1964: Op 19 augustus wordt het startschot gegeven voor Bewel. De vzw opent haar eerste werkplaats in de oude keramiekfabriek op het Kolonel Dusartplein in Hasselt.

 

Jaren zestig: Heusden, Neerpelt en Tongeren krijgen een Bewel-werkplaats.

 

1969: De werkplaats van Hasselt verhuist naar een nieuw gebouw op de Gouverneur Verwilghensingel.

 

Jaren zeventig: Ook in Diepenbeek, Genk, Opglabbeek, Maaseik, Sint-Truiden en Tessenderlo komen er werkplaatsen. De hoofdzetel van Bewel verhuist naar de Ginderoverstraat in Diepenbeek.

 

1985: De werkplaats van Hasselt krijgt haar huidige thuisbasis in de Kiewitstraat.

 

2015: Het Maatwerkdecreet gaat van start. Dit decreet integreert beschutte werkplaatsen zoals Bewel met sociale werkplaatsen en invoegbedrijven.
Voordien richtten beschutte werkplaatsen zich tot personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en sociale werkplaatsen zich tot langdurig werklozen of personen met een psychosociale problematiek. Door het Maatwerkdecreet valt de scheiding tussen deze doelgroepen weg.
Bewel is een ondertussen uitgegroeid tot een dynamische organisatie met 9 vestigingen, verspreid over Limburg.

 

2016: De Raad van State schorst 2 besluiten van de Vlaamse regering rond het Maatwerkdecreet. Het gevolg? Het Maatwerkdecreet vervalt (tijdelijk) en Bewel is dus opnieuw een beschutte werkplaats.
In juli 2016 geeft de Vlaamse regering de definitieve goedkeuring voor de reparatieregelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen. Ze voorziet in een regularisatie en gelijkstelling voor sommige handelingen gesteld tijdens de maatwerkperiode.

 

2017: De Vlaamse regering keurt het hernieuwde maatwerkbesluit goed. De maatwerkregelgeving treedt in werking vanaf januari 2019. Tot dan blijven de regelgevingen voor beschutte en sociale werkplaatsen van kracht.