4 april 2017

“Een gevarieerd takenpakket”

Voor het betere montagewerk moet je in Tongeren zijn. Knopjes voor auto-interieurs, verpakkingsdoosjes, elektriciteitskastjes, … Het is maar een greep uit het producten - arsenaal dat in de werkplaats Tongeren de revue passeert. 

Bewel
Bewel vzw

Hoge kwaliteitsnorm

Fremach, een internationale producent van plastic interieurcomponenten voor auto’s, is de grootste klant van Bewel Tongeren. Stefan: “We plaatsen voor Fremach alle mogelijke knopjes voor auto-interieurs op lakmallen. Daarnaast voerden we het voorbije half jaar een proefproject uit: het polijsten van kunst - stof lakdelen zodat die vrij zijn van punt - jes. De kwaliteitsnorm lag heel hoog. De maximumgrootte van zo’n puntje is 0,2 mm. Alles wat hier de deur uitging, werd daarom 100 procent gecontroleerd. Samen met Fremach hebben we vier doelgroepmedewerkers opgeleid om die kwaliteitscontrole te doen. Ze werden daarbij ondersteund door twee valide controleurs.”

Afwisselend werk

Kunststof lakdelen polijsten was inten - sief werk. Stefan: “Polijsten vraagt veel concentratie. Daarom was die activiteit voor elke doelgroepmedewerker beperkt tot een halve dag. Dat was voor ieder - een beter. De doelgroepmedewerkers hadden zo afwisseling in hun job. En wij konden blijven voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen. Zo was iedereen te - vreden.”

De gouden vijf

Een werkomgeving waarin medewerkers zich goed voelen is een prioriteit. Stefan: “Kwaliteitsvol werk krijg je alleen als medewerkers zich goed voelen. Onze monitoren spelen daarbij een belang - rijke rol. Ze communiceren altijd rustig en volgens de regel van de gouden vijf: wie, wat, waar, wanneer en hoe. Als onze doelgroepmedewerkers die infor - matie hebben, voelen ze zich goed en doen ze precies wat er van hen wordt verwacht. Daarnaast betrekken we hen ook, in de mate van het mogelijke, bij de optimalisering van de werkprocessen en de oplossingen voor problemen. En die aanpak loont. Ik ben trots op onze mensen en op de kwaliteit die ze leveren.”