Onderhoud van tuinen, parken, bermen en verhardingen.

 • Gazons, heesters, hagen, onkruidvrije paden, …
   
 • Technische mogelijkheden:
  • Planten en struiken snoeien en hagen scheren met professionele machines.
  • Vakkundig gazonbeheer met maaien, grasranden afsteken en verticuteren.
  • Bladeren en zwerfvuil verwijderen.
  • Houthaksels en schors leggen.
    
 • Ecologische onkruidbestrijding:
  • Wieden, borstelen, branden, plukken en schoffelen.
    
 • Winteronderhoud:
  • Bladeren ruimen, bomen snoeien en het onderhoud van grachten.