Onderhoud van tuinen, parken, bermen en verhardingen.

  • Gazons, heesters, hagen, onkruidvrije paden, …
     
  • Technische mogelijkheden:
    • Planten en struiken snoeien en hagen scheren met professionele machines.
    • Vakkundig gazonbeheer met maaien, grasranden afsteken en verticuteren.
    • Bladeren en zwerfvuil verwijderen.
    • Houthaksels en schors leggen.
       
  • Ecologische onkruidbestrijding:
    • Wieden, borstelen, branden, plukken en schoffelen.
       
  • Winteronderhoud:
    • Bladeren ruimen, bomen snoeien en het onderhoud van grachten.